Internet stranica je trenutno u fazi izrade
Naši partneri
Seminari

Pronađite koji su aktuelni programi/seminari iz vašeg stručnog usmijerenja. Budi korak ispred svojih kolega i budite u korak sa vremenom.

Konferencije

Konferencija je ciljano okupljanje poslovnih naucnih ili kulturnih subjekata koji međusobnom razmjenom znanja i iskustava unapređuju svoju oblast dijelovanja

Projekti

Grupa intelektualaca okupljena oko Intelektualnog foruma Nikola Tesla, aktivna je u izradi i izvedbi obrazovnih i naučno istrazivackih projekata. Kao i poslovnih projekata u sarađni sa domaćim i stranim poslovnim projektima.

Kultura

Kulturna, obrazovna i opšta duhovna nadrgardnja je neophodna svakom čovjeku, u svakom zivotnom periodu, a posebno mladim ljudima. Intelektulani forum, želi da kroz svoj rad obogati kulturni život grada Banja Luke